Latest Scent Buzz

ความจริงของกลิ่น 10 ข้อ

ประสาทการรับกลิ่นของคนเรานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งกว่าที่เรารับรู้ และนี้คือ 10 อย่างที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน

  1. ประสาทการรับกลิ่นเป็นประสาทสัมผัสแรกที่เราทุกคนใช้งาน

ทารกทุกคนสามารถจดจำกลิ่นของแม่ได้อย่างชัดเจนใน 2-3 วันแรกหลังจากที่เกิด โดยประสาทการรับกลิ่นของเราจะพัฒนาสูงสุดในช่วงวัยเด็กถึงวัยรุ่นและค่อยๆเสื่อมลงตามอายุ

  1. เราจะได้จมูกใหม่ทุกๆ 28 วัน

ในโพรงจมูกจะมีเซลล์รับกลิ่นเป็นล้านเซลล์ ซึ่งเซลล์รับกลิ่นเหล่านี้จะมีอายุประมาณ 4 สัปดาห์ เมื่อหลังจากที่เซลล์ชุดเก่าตายไปร่างกายก็จะทำการสร้างเซลล์รับกลิ่นชุดใหม่ออกมาแทนที่

  1. เราทุกคนมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล

กลิ่นตัวตามธรรมชาติของแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่กลิ่นนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์และสุขภาพของคนๆนั้นด้วยเช่นกัน

  1. การจดจำด้วยกลิ่นมีประสิทธิภาพมากกว่าการจดจำด้วยภาพ

ผลการวิจัยก็พบว่าความแม่นยำในการจดจำข้อมูลคนเราสามารถจดจำกลิ่นได้ถึง 60% แม้ว่าเวลาจะผ่านไปถึง 1 ปีแล้วก็ตาม

  1. เราทุกคนรับรู้กลิ่นผ่านอารมณ์

การรับกลิ่นสมองจะทำการส่งข้อมูลทางกลิ่นที่ได้ไปประมวลผลในสมองส่วนของอารมณ์และความรู้สึกก่อน แล้วจึงค่อยนำข้อมูลทางด้านอารมณ์นั้นมาช่วยเป็นส่วนร่วมในการระบุตัวตนของกลิ่นที่เราได้รับ

  1. กลิ่น เพศและ ความรัก

ผลการทดลองได้พบว่าโดยส่วนมากคนเรามักจะชอบกลิ่นตัวของคนที่มีลักษณะ ยีนส์ที่ต่างไปจากตัวเขา และเราจะไม่ชอบกลิ่นตัวของคนที่มีลักษณะยีนส์คล้ายคลึงกับตัวเอง

  1. จมูกของเราอ่อนล้าง่าย

เมื่อเราดมกลิ่นชนิดเดิมซ้ำกันเป็นเวลานานก็จะส่งผลให้เซลล์รับกลิ่น ชนิดนั้นของเรามีอาการอ่อนล้า ส่งผลเรารู้สึกว่ากลิ่นชนิดนั้นได้จางหายไป

  1. ประสาทรับกลิ่นของเราถูกชักจูงได้ง่าย

บริษัทขายรถยนต์ได้ทำการสั่งผลิตน้ำหอมกลิ่นของหนังมาเพื่อฉีดพ่นในรถทุกคันที่โชว์เพื่อสร้างความรู้สึกให้กับคนที่เข้ามาดูรถรู้สึกเหมือนกับรถที่กำลังทดลองขับนั้นเป็นรถใหม่เพิ่งผลิต

  1. เราลิ้มรสอาหารผ่านทางกลิ่นมากว่าการรับรส

กลิ่นของอาหารเหล่านี้ช่วยให้คุณลิ้มรสอาหารได้ชัดเจนขึ้น นั่นคือสาเหตุว่าทำไมคุณถึงกินอาหารไม่อร่อยหากคุณเป็นหวัด

  1. กลิ่นสร้างอารมณ์ – อารมณ์สร้างกลิ่น

กลิ่นหอมสดชื่นจะช่วยเพิ่มความมีสมาธิ และความสามารถในการจดจำได้เป็นอย่างมาก

ในขณะที่การสัมผัสกับกลิ่นเหม็นก็จะทำให้เราเกิดอาการกระวนกระวาย หงุดหงิด โมโหง่ายได้เช่นกัน

จากทั้งหมด 10 ข้อ ทำให้เราสามารถกล่าวได้ว่า การใช้กลิ่น เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เนื่องกลิ่นต่างๆได้ผูกผันกับคนตั้งแต่แรกเกิด