Latest Scent Buzz

กลิ่นนั้นมีความสำคัญ

ถ้าคุณลองสูดกลิ่นรอบ ๆ ตัวคุณได้กลิ่นอะไรบ้าง? แล้วทำไมเมื่อเราดมกลิ่นหอมแล้วจึงรู้สึกผ่อนคลายสบาย ขณะที่มีบางกลิ่นเมื่อดมแล้วรู้สึกสะอิดสะเอียน บางกลิ่นดมแล้วนึกถึงอดีต บางกลิ่นดมแล้วเร้าใจ บางกลิ่นดมแล้วรู้สึกสงบ ซึ่งจากประสาทสัมผัสนั้นการดมกลิ่นดูจะมีความสำคัญน้อยกว่าการได้ยินหรือการมองและมักถูกมองข้ามไป มีการวิจัยใหม่ ๆ เกี่ยวกับกลิ่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลิ่นกับอารมณ์ เพราะกระแสประสาทของกลิ่นสามารถถ่ายทอดไปที่สมองได้เร็วกว่ากระแสประสาทชนิดอื่น ๆ กลิ่นจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อการใช้ชิวิตมากที่เรานึกคิด มีการวิจัยจากบริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับกลิ่นได้ศึกษาจากคนจำนวนมากกว่า 2,000 ราย ผลวิจันพบว่าประสาทสัมผัสทาง “กลิ่น” อาจมีความสำคัญที่สุดในการทำให้ร่างกายมีสุขภาพดีและยังพบอีกว่าเรายังใช้กลิ่นช่วยในการบำบัดโรคบางโรคได้อีกเรียกว่า“การรักษาด้วยกลิ่นหอม” (Aromatherapy) และกลิ่นบางกลิ่นมีผลต่อการรับรู้และพฤติกรรมซึ่งคนทั่วไปสามารถจำกลิ่นได้ถูกต้อง 65% แม้เวลาจะล่วงมาถึง 1 ปี ในทางตรงข้ามการหวนรำลึกถึงภาพที่เห็นจะลดลงไปราว 50% เมื่อเวลาผ่านไปเพียง 4 เดือนเท่านั้น นอกจากนั้นกลิ่นยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างเพศอีกด้วย

ปัจจุบันเริ่มมีการใช้กลิ่นในธุรกิจร้านอาหาร อกเหนือจากการจัดรูปแบบร้าน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ “กลิ่น”เป็นอาวุธตามทฤษฏีฮวงจุ้ยได้อีกด้วย ซึ่งตามทฤษฏีฮวงจุ้ยนั้นร้านอาหารที่จะประสบความสำเร็จจะต้องมีองค์ประกอบที่ ถือเป็นอาวุธสำคัญ  5  อย่าง คือ รูป รส กลิ่น และ เสียง ดังต่อไปนี้ รูปแบบร้านที่มีเอกลักษณ์ของร้านที่เต็มไปด้วยศิลปะสวยงาม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการดึงดูดลูกค้า ต่อมาคือส่วนของรส รสชาติคือส่วนสำคัญที่สุดของร้านอาหาร อาหารอร่อยไม่ว่าจะไปแอบซ่อนอยู่ที่ไหนยังไงก็มีคนตามเข้าไปกินไปชิมอย่างแน่นอน อีกส่วนที่มีบทบาทที่สำคัญอย่างมากคือ”กลิ่น” การใช้กลิ่นจะช่วยสร้างจุดเด่นซึ่งจะเป็นอาวุธระยะไกล ตัวอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเช่น  ร้านกาแฟที่มีชื่อเสียง ร้านขนมปัง เป็นต้น ที่ใช้กลิ่นเป็นอาวุธ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของเสียง คือการใช้ดนตรีสร้างบรรยากาศภายในร้าน บางครั้งรสชาติอาหารอาจเป็นเรื่องรองหากลูกค้าต้องการมารับบรรยากาศในร้านมากกว่ารับประทานอาหาร และสุดท้ายคือสัมผัสซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับบรรยากาศ เป็นเรื่องของการออกแบบตกแต่งเพื่อสร้างบรรยากาศและความรู้สึกผ่านทางสายตาเมื่อลูกค้าก้าวเข้ามาในร้านก็จะสัมผัสได้ถึงสิ่งที่เจ้าของร้านต้องการสื่อผ่านฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งต่าง ๆ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ